МЕНЮ
ЗА НАС
МИСИЯ

Стремим се да помогнем на хората да живеят активен живот и доживеят до 100 годишнината си, като им предоставяме необходимите, ефективни и безопасни фармацевтични продукти.


ФИЛОСОФИЯ

Уважение към служителите

Ние следваме демократична система на управление и като такива нашите служители се възползват не само от резултата, но и от процеса. Отговорност, инициативност, искреност, продължително образование и честност - това са ценностите, на които се основава нашата компания.

Философията на компанията мотивира служителите да подобряват своите умения. Ние популяризираме продукти в съответствие с кодекса за поведение.

Уважение към потребителите


  • Потребителят е на първо място;
  • Препоръчване на култура на отговорно потребление;
  • Препоръчване на култура на отговорно предписване на средства за защита.