ТОНЗИПРЕТ

Bionorica
Хомеопатичен лекарствен продукт за остри възпалителни заболявания на гърлото и сливиците.