МЕНЮ
ЗА НАС
Елена Маринова
Мениджър продажби и Маркетинг
Основни етапи в кариерата:
  • От 1996 г. във фармaцевтичната индустрия;
  • Работила в представителството на NOVARTIS Pharma Services, България - 1995-2000, като маркетинг специалист; в представителство на ABBOTT Laboratories S.A., България - 2001-2007 г. като Бранд мениджър и като член на екипа за комуникация и обучение за Европа; Актавис ЕАД - 2008-2013 г. като Продуктов мениджър, Мениджър болничен пазар, Мениджър отдел Болничен пазар и онкология; Бионорика България - 2014-2021 като Мениджър Маркетинг и продажби;
  • В момента Мениджър Маркетинг и продажби, Айкор България
Ключови характеристики:
  • Квалифициран Изпълнителен директор, WIFI Academy, Австрия (Международен стандарт ÖVE / ÖNORM EN ISO / IEC 17024: 2003) - Умения за самостоятелно ръководене на екипи в съответствие с насоките и принципите на управление, свързаните бизнес цели, в съответствие с бизнес културата;
  • Магистърска степен по Обществено здраве и Здравен Мениджмънт - Здравна Икономика; Здравен Мениджмънт; Финансово управление; Законодателство в областта на здравеопазването, Фармакоикономика, Етика, Епидемиология, Медицинска Социология;
  • Опит в разработването и прилагането на продажбите и маркетинговите стратегии, отлични комуникационни и обучителни умения.